Är du medlem i Spontankören kommer du få information om vad som händer i kören via mail.  ( Det som vi hade bloggen till förut)

Som medlem i kören får du tillgång till ljudfiler och texter via en länk.

Detta får du  när medlemsavgiften är betald.

Medlemsavgiften är 700 kr per termin och betalas in på körens bankgiro 154-8189

Det sker ingen återbetalning av medlemsavgift om du bara närvarat ett fåtal gånger under terminen. Oavsett orsak.